Đang có 10 người đang xem bài viết này cùng bạn

Fibonacci Time Zone là gì?

Fibonacci Time Zone là gì?

Fibonacci Time Zone là một dãy các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci. Với đường thứ nhất được đặt tại một điểm cực (điểm thấp nhất hoặc điểm cao nhất trong một khung giao dịch) trên biểu đồ và những đường tiếp theo được đặt lần lượt tại các vị trí kế tiếp trong dãy số Fibonacci. Những thay đổi đáng kể về giá được xem là sẽ nằm gần những đường này, hay nói cách khác là sự đảo chiều thường xảy ra tại những đường Fibonacci Time Zone này.

Để xây dựng bộ Time Zone, cần phải xác định 2 điểm để quyết định chiều dài của một khoảng đơn vị thời gian. Tất cả những đường khác được xây dựng dựa trên khoảng đơn vị thời gian này theo dãy số Fibonacci.

Fibonacci Time Zone được áp dụng tốt nhất khi phân tích xu hướng giá dài hạn và có thể có giá trị giới hạn khi nghiên cứu các đồ thị ngắn hạn.

Fibonacci Time Zone được sử dụng để dự đoán các thời kỳ thay đổi giá (chẳng hạn những đỉnh và đáy thị trường). Sau một xu hướng giảm giá thì sự đảo chiều sẽ được dự đoán tại một đường Fibonacci Time Zone quan trọng. Tương tự sau một xu hướng tăng giá thì sự đảo chiều cũng xảy ra nếu một đường Fibonacci Time Zone được giá tiếp cận.

Fibonacci Time Zone được tính toán như thế nào?

Khi đo Fibonacci Time Zone cho những con sóng nhỏ, trader đôi khi cần bỏ qua 5 vùng thời gian đầu tiên hay 5 số đầu tiên trong dãy số Fibonacci vì các vùng này khá hẹp và không có đủ độ tin cậy với sự đảo chiều. Theo lý thuyết, những điểm đảo chiều tiềm năng thường xuất hiện ở vùng thứ 8 (21), vùng thứ 9 (34), vùng thứ 10 (55), vùng thứ 11 (89) và vùng thứ 12 (144).

Bạn có thể tính toán các vùng tiếp theo bằng cách cộng hai vùng trước đó (89 + 144 = 233). Vị trí của một số vùng thời gian khác đó là:

  • Vùng 8 = 21 (khoảng thời gian)
  • Vùng 9 = 34 (khoảng thời gian)
  • Vùng 10 = 55 (khoảng thời gian)
  • Vùng thứ 11 = 89 (khoảng thời gian)
  • Vùng 12 = 144 (khoảng thời gian)
  • Vùng 13 = 233 (khoảng thời gian)

Cách vẽ Fibonacci Time Zone

Trong một khung giao dịch xác định, ta chọn một điểm đáy thị trường rồi kéo công cụ Fibonacci Time Zone từ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường hoặc ngược lại; rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đường Fibonacci Time Zone ứng với các số 0,1,2,3,5,8,13,21,34… từ đó sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều tại khu vực các đường Fibonacci Time Zone đó.

Áp dụng Fibonacci Time Zone

Biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQQ) cho ta một ví dụ về Fibonacci Time Zone được vẽ từ đáy tháng 3 năm 2009. Ta sẽ bỏ qua 7 vùng thời gian đầu tiên do phạm vi giao dịch quanh đó quá hẹp. Vùng thứ 9 (34) và thứ 11 (89) lần lượt trùng với đáy tháng 7/2009 và đáy tháng 2/2010. Vùng thứ 10 (55) nằm ở vị trí giữa xu hướng tăng và không có ảnh hưởng quan trọng nào lên giá.

Biểu đồ Euro ETF (FXE) cho ta một ví dụ về Fibonacci Time Zones được vẽ từ đỉnh tháng 4/2008. Vùng thứ 8 (21) đánh dấu đỉnh tháng 7/2008, trong khi vùng thứ 9 (34) không có ảnh hướng gì lớn đến giá. Tiếp theo, ta thấy rõ đáy tháng 11/2008 được đánh dấu bởi vùng thứ 10 (55), và vào tháng 3/2009, vùng thứ 11 (89) đánh dấu một đỉnh quan trọng. Vùng 12 (144) chỉ có thể đẩy giá giảm nhẹ trước khi giá tạo đỉnh tháng 11/2009 một tháng sau đó. Tất nhiên, không có công cụ đo chu kì hay công cụ dự báo nào có thể chính xác tuyệt đối.

Vùng 13 (233) đã được thêm trên biểu đồ FXE. Vùng này cảnh báo một sự đảo chiều vào tháng 9/2010.

Kết luận

Các vùng thời gian Fibonacci không phải những điểm đảo chiều cứng nên chúng được gọi là các “vùng”. Trader nên chỉ coi chúng là những vùng đảo chiều tiềm năng cần lưu ý chứ không nên coi chúng là tín hiệu vào lệnh. Khi giá tiếp cận những vùng này, trader nên xem xét các khía cạnh phân tích kỹ thuật khác như là các mô hình nến, mô hình giá, các chỉ báo kĩ thuật.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Tham gia TELEGRAM để thực chiến cùng HỒNG HOANG tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *