Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

bởi admin

Các điều khoản và chính sách bảo mật dưới đây sẽ cho người dùng biết những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xoá thông tin của mình khi sử dụng website của Hồng Hoang.

Chính sách Bảo mật này được thiết lập để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận và đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia khóa học, đăng ký các sự kiện hoặc gửi phản hồi thông qua các biểu mẫu trên trang web. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch và các thông tin liên quan khác.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, quản lý tài khoản của bạn, đáp ứng các yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động trên trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục đích tiếp thị.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin cá nhân và họ phải tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt.

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết không bán, thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: gửi thông tin liên lạc của bạn cho giảng viên đào tạo).

5. Cookie và công nghệ theo dõi:

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn cho bạn và hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình nếu không muốn chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của bạn.

6. Quyền riêng tư của bạn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn làm điều này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

7. Sự thay đổi về chính sách:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong các hoạt động và yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào về chính sách này sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng tải.

8. Liên Hệ

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về chính sách bảo mật hoặc lo ngại về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua:

 

UA-209796871-1